W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

บริการกระจายสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นที่ภายในรีสอร์ท: อ่าวช่อ แกรนด์วิว รีสอร์ท เกาะเสม็ด

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

อ่าวช่อแกรนด์วิว รีสอร์ท เกาะเสม็ด กระจายสัญญาณ WiFi ให้คลุมทุกพื้นที่ในรีสอร์ทเพื่อให้บริการลูกค้าในโซนต่างๆ โดยมี SERVER เป็นตัวควบคุมและจัดการการใช้งานของลูกค้า ซึ่งจะมีการออกคูปองใช้งาน Internet ให้กับลูกค้า ซึ่งจะแบ่งการใช้งานได้ดังนี้ 1.สมาชิกวีไอพี 2.ห้องอาหาร 3. Lobby

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

วางระบบ wifi internet resort เกาะเสม็ด

ติดตั้ง wifi access point เกาะเสม็ด

ติดตั้ง wifi hotspot resort เกาะเสม็ด

รับกระจายสัญญาน internet เกาะเสม็ด

วางระบบ network เกาะเสม็ด

 

Brands and Technology