W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับกระจายสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นที่รีสอร์ท: บ้านเรือ รีสอร์ท ริมสะพานปากน้ำแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

บ้านเรือรีสอร์ท ริมสะพานปากน้ำแขมหนู จังหวัดจันทบุรี เป็นการกระจายสัญญาณ WiFi ให้ครอบคลุมในส่วนของร้านอาหาร และที่พัก โดยล็อกอินผ่าน Username และ Password ที่ทางรีสอร์ทได้กำหนดไว้

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

รับกรจายสัญญาณ WiFi จันทบุรี

ติดตั้งขยายสัญญาณ wifi

ติดตั้ง Wifi จันทบุรี

 

Brands and Technology