W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับกระจายสัญญาณ WiFi Internet ภายในศูนย์การค้า: ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี เป็นการแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ซึ่งในศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับนี้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ใช้งานบางท่านไม่สามารถใช้งานได้แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ การจัดสรรการใช้งานอินเตอร์เน็ตของแต่ละผู้ใช้งาน โดยมีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Load Balance เข้ามาจัดสรรรการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

ติดตั้ง wifi ศูนย์การค้า

ติดตั้ง wifi จันทบุรี

รับกระจายสัญญาณ WiFi จันทบุรี

รับเดินระบบ Wifi หน่วยงานรัฐ จันทบุรี

รับติดตั้ง WiFi Internet จันทบุรี

 

 

Brands and Technology