W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

ติดตั้งระบบ WiFi Internet ภายในรีสอร์ท: จันทน์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

จันทน์ รีสอร์ท เป็นการกระจายสัณญาน WiFi โดยการใช้ Access Point ยิงสัญญาณจากบ้านภายในรีสอร์ท ไปยังทุกพื้นที่บนรีสอร์ทและบริเวณร้านกาแฟ โดยที่ทางรีสอร์ทปล่อยสัญญาณ Internet ฟรีซึ่งคลอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งานภายในรีสอร์ท

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

 

ขยายสัญญาณ wifi ใน resort

ขยายสัญญาณ internet ใน resort

ติดตั้งระบบ wifi ในรีสอร์ท จันทบุรี

 

 

Brands and Technology