W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับกระจายสัญญาณ WiFi ระยะไกลให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในรีสอร์ท: จันทร์วนา คอฟฟี่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

จันทร์วนา คอฟฟี่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำหรับการวางระบบกระจายสัญญาณ WiFi ของจันทร์วนา คอฟฟี่ มีจุดประสงค์เพื่อบริการลูกค้าในส่วนของร้านกาแฟให้ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตฟรี โดยมีสื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็น Fiber Obtic

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

รับขยายสัญญาณ Wifi ระยะไกล

รับติดตั้งไวเวส

 

 

Brands and Technology