W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับวางระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานระยะไกลภายในพื้นที่รีสอร์ท บ้านพัก โรงแรม: เสม็ด แกรนด์วิว เกาะเสม็ด

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

เสม็ด แกรนด์วิว รีสอร์ทบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง สำหรับ Project นี้เป็นการขยายสัญญาณ WiFi ให้สามารถใช้งานได้ไกลขึ้น โดยครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งานทั้งภายในและภาพนอก Resort ด้วยความเร็ว Internet ที่มีความเสถียรรวดเร็ว, สำหรับการทำงานของระบบ Network และ Internet ภายใน Resort จะใช้เครื่อง Server เป็นตัวควบคุม อีกทั้งสามารถออกบัตรเพื่อขาย/บริการ อินเตอร์เน็ต WiFi ให้กับลูกค้าที่มาพักอาศัยในรีสอร์ทได้อีกด้วย

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

วางระบบอินเทอร์เน็ตรีสอร์ท เกาะเสม็ด

เครื่องรับสัญญาณและเสารับสัญญาณ WiFi

วางระบบ Wifi เกาะเสม็ด

รับทำอินเตอร์เน็ตไร้สาย ระยะไกล เกาะเสม็ด

 

Brands and Technology