W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับวางระบบ WiFi Hotspot สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท: สยามบีช เกาะกูด จังหวัดตราด

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

สยามบีช รีสอร์ทบนเกาะกูด จังหวัดตราด เป็นการกระจายสัณญาน WiFi ในโหมดประหยัดเพื่อช่วยลดต้นทุนในการเดินสาย เนื่องจากเนื้อที่ของรีสอร์ทมีระยะทางไกลพอสมควร การใช้อุปกรณ์ไร้สายจึงช่วยประหยัดงบประมาณของผู้ประกอบการและลูกค้าที่มาพักอาศัยสามารถใช้ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการทำงานของระบบขยายสัญญาณ WiFi สำหรับรีสอร์ทบนเกาะกูดแห่งนี้ ทางทีมงานได้ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัณญานของอุปกรณ์สองตัวแบบไร้สาย โดยระบบจะทำการกระจายสัณญานตั้งแต่ด้านหน้าของรีสอร์ท และทำการเชื่อมต่อสัณญานกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ด้านท้ายของรีสอร์ทเพื่อกระจายสัณญานกลับมา

ชมภาพการติดตั้ง WiFi รีสอร์ทบนเกาะกูดและบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

 

 รับติดตั้ง wifi  access point ตราด

วางระบบ internet

ติดตั้งระบบ internet resort ตราด

รับทำระบบ wifi จังหวัดตราด

 

 

Brands and Technology