W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับติดตั้งและวางระบบ WiFi สำหรับใช้ในคอนโด: The contrast condominium ปลวกแดง จังหวัดระยอง

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

The contrast condominium คอนโดย่านอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นการติดตั้งกระจายสัณญาน WiFi เพื่อ Service ลูกค้าภายในคอนโดให้สามารถใช้งาน Internet WiFi ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกชั้นและทุกห้อง หากลูกค้าต้องการที่จะใช้ Internet จะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ WiFi นอกจากนี้ระบบยังสามารถควบคุมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยเช่น มีการบล็อกในส่วนของโปรแกรมที่ดึงความเร็วของอินเตอร์เน็ตภายใน Condo ด้วยเป็นต้น

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

 

รับวางระบบ internet สำหรับคอนโด ปลวกแดง

รับติดตั้ง WiFi ปลวกแดง

รับกระจายสัณญาน wifi ในคอนโด

เดินระบบ internet network

รับวางระบบ network ปลวกแดง ระยอง

 

Brands and Technology