W
Wireless Network
รับวางระบบ WiFi HotSpot

ปัญหา WiFi เล่นไม่ได้ปรึกษาเรา

รับติดตั้งและวางระบบ Internet ด้วยระบบ WiFi HotSpot โดยทีมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

i
Network Solution
วางระบบ Network สำหรับองค์กรรัฐและเอกชน

Network Solution

บริการออกแบบระบบ Network สำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ internet สำหรับ อบต. อบจ. สำนักงานเทศบาล รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร โครงการหมู่บ้าน และคอนโด เป็นต้น

F
Network House
บริษัทรับวางระบบ WiFi ของภาคตะวันออก

Network House Part., Ltd.

ติดตั้งระบบ WiFi นึกถึง Network House มือหนึ่งเรื่องระบบ Internet Network บริการดูแลหลังการขาย ไม่ทอดทิ้งกัน จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย

i
Contact Us
โทร. 082-468-1881

Contact Us

บริการติดตั้งระบบ Network ทั่วทุกจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี และสระแก้ว สอบถามและประเมินราคาโทร 082-468-1881

รับติดตั้งและกระจายสัญญาณ WiFi ในห้องพัก หอพัก แมนชั่น: The Park จังหวัดจันทบุรี

ลักษณะของการกระจายสัญญาณ WiFi

The Park แมนชั่น จังหวัดจันทบุรี สำหรับ Project นี้เป็นการทำอินเตอร์เน็ต WiFi ใช้ภายในหอพัก/แมนชั่น โดยที่ผู้พักอาศัยภายในแมนชั่นจำนวน 65 ห้องพัก สามารถใช้งาน Internet ได้พร้อมๆกัน โดยมีการกระจายสัณญาน WiFi ให้กับผู้ใช้งานทุกคนด้วยความเร็วที่เหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ควบคุมจัดการความเร็วและการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในหอพัก ทำให้การบริหารจัดการ Internet ภายในแมนชั่นมีประสิทธิภาพสูง

ชมภาพการติดตั้ง WiFi และบรรยากาศสถานที่ทำงานจริงด้านล่าง

 

วางระบบ internet หอพัก

ติดตั้งระบบ wifi แมนชั้น จันทบุรี

วางระบบ wifi internet network

ติดตั้งระบบ internet ในแมนชั่น

 

Brands and Technology